About

Posted on by


New EN-BIKE logo

ความหมายมีอยู่ว่า รูปทรงโดยรวมดูเหมือนลูกตามีเส้นแหลมอยู่ทั้งสองข้าง แสดงถึงความมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคม เฟือง 5 รูเป็นเฟืองรุ่นเก่าหมายถึงประสบการณ์อันยาวนาน จำนวนฟันของเฟืองมี 22 ฟันซึ่งเป็นเฟืองใช้ตอนขึ้นเขาชันๆนั้น หมายถึงเราจะไม่ย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน EN ตัวย่อของคำว่า engineer ตัวผมเองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา mechanical engineering จึงใช้คำนำว่า EN เครื่องหมายขีดที่อยู่หลัง EN หมายถึงเราจะนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ถ่ายทอดสู่จักรยาน เพื่อการซ่อมและติดตั้งที่สมบูรณ์ — October 9, 2014